Eagle Pride Bookstore
1110 Shelton Street,
Chadron, NE 69337
308-432-5445